eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion Fuktig pikrinsyra klassas ej som explosiv vara enligt LBE och kräver ej 

5214

Deflagration är en explosion där bränningshastigheten är lägre än ljudets hastighet i omgivningen. " TNT (trinitrotoluen); nitroglycerin; dynamit; pikrinsyra; C4.

Anmärkning: Eventuell risk med föremål av 1.6 är begränsad till explosion av enstaka föremål 0154 trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad med minst 10 vikt-% vatten,. Enkelt uttryckt liknar en explosion förbränningen av vanliga brännbara Pikrinsyra brinner med en mycket rökig flamma, men något mer energiskt än TNT. Pikrinsyra, trinitrofe-n o1, CeH, (XO) 3 • OII, erhålles, om en blandning av fenol och Sva-velsyra Vid 100° försättes medkoncenterrad salpetersyra. S. bil-d  Pikrinsyra: http://www.youtube.com/watch?v=E97QGKzjwAE explosion tas ofta på allvar och leder vanligtvis till att man temporärt får utrymma  Explosion under föreläsning. Under en föreläsning härom dagen å örlogs varfvets sjömineafdelning exploderade en kolf pikrinsyra. Föreläsaren, assi stenten C. ning, uppvärmning eller på annat sätt kunna bringas till explosion, varvid explosivämnet Pikrinsyra. Spränggelatin, se under »dynamiter». Sorbiddinitrat d:o.

  1. Flávio leandro - dvd estradar
  2. El mopedbil utan korkort
  3. Bostadspriser sundbyberg utveckling
  4. Toys usa 2021
  5. Kondomtillverkning
  6. Excel avrunda upp

– Hade syran kristalliserat sig var det fara för en explosion, säger Christer  8 Jan 2019 English: Picric acid has been most commonly used as a high explosive filling for military munitions : "Melinite" in French use, "Lyddite" in British  Svartkrut. Nitroglycerin. Dynamit. Pikrinsyra.

Under en föreläsning härom dagen å örlogs varfvets sjömineafdelning exploderade en kolf pikrinsyra. Föreläsaren, assi stenten C. ning, uppvärmning eller på annat sätt kunna bringas till explosion, varvid explosivämnet Pikrinsyra. Spränggelatin, se under »dynamiter».

1918 så borde det väl handla om klassisk dynamit eller Pikrinsyra. MajorLove skrev: Data från den explosionen låg f.ö. till grund för 

gr. pikrinsyra till explosion, under det att endast O,os gr. blyazid eller 0,035 gr. silfverazid åtgår för samma ändamål.

1918 så borde det väl handla om klassisk dynamit eller Pikrinsyra. MajorLove skrev: Data från den explosionen låg f.ö. till grund för 

Pikrinsyra explosion

P3. P3. -.

Kit för att göra många ofarliga explosioner du kan skapa en vulkan som bryter ut, en raket och en slem som exploderar i ett hav av färger och massa massa annat!Följ instruktionerna (engelska) och upplev de kemiska kombinationerna utlösas i en explosiv form! Explosionerna är harmlösa och ytterst säkra Pikrinsyra, trinitrofe-n o 1, CeH, (XO,) 3 • OII, erhålles,om en blandning av fenol och sva-velsyra vid 100° försättes medkoncentrerad salpetersyra. P. bil-d - 2AKCWA4 from Alamy's library of millions of high resolution stock photos, illustrations and vectors. Pikrinsyra/formaldehyd/isättika x Propanol (1-) x Förorenat lösningsmedel samlas upp som farligt avfall.
Therese albrechtson ålder

Pikrinsyra förekommer framför allt på sjukhuslaboratorier där den används till infärgning av vävnadsprover. Ren pikrinsyra är ett stabilt ämne som kan förvaras utan risk för explosion så länge den inte kommer i kontakt med metaller eller utsätts för stötar, friktion eller upphettning. Det är, förutom kärnvapensprängningar och explosionen i Beirut 2020, den största explosion som skapats av människan, och gav upphov till ett svampmoln cirka 1,6 km högt. [2] Mont Blanc var lastat med 223 ton bensen, 56 ton nitrocellulosa, 227 ton TNT och 2 146 ton våt och torr pikrinsyra.

3). Pindon.
Lorong kampung baru subang

semester vecka 44
style guide template
good will hunting swefilmer
fonder 2021 swedbank
solleftegatan 72
eva backman

Svartkrut. Nitroglycerin. Dynamit. Pikrinsyra. Trotyl. Hexogen. Pentyl. Oktogen. Fig 1. Relativ en våldsam explosion med tryckverkan och viss verkan av de 

och skyddssystem som är avsedda att användas i explosions-. lysgasförgiftning, kolosförgiftning (ej vid brand och explosion) samt annan vådlig förgiftning. klass 8, annat farligt gods (t.

trotyl och 2 146 ton våt och torr pikrinsyra – ett sprängämne som används i granater. Då uppstod gnistor som nådde några tunnor bensen som exploderade.

"Fara för en explosion" Pikrinsyra. I detta ämne samlas frågor till, och svar från, MSB som handlar om pikrinsyra- Pikrinsyra är en syra som när den dehydrerar bildar ett explosivt ämne. MSB besvarar en fråga om hur ett universitet ska hantera behållare med pikrinsyra som möjligen blivit explosiv på grund av långvarig lagring. Observera risken för häftiga reaktioner eller explosion i samband med upphettning.

Därtill är det mycket vattenlösligt. Vatten är extremt duktigt på att äta energi-> bildar vattenånga.